Wersja graficzna
Wersja kontrastowa

Informacje o projekcie

Projekt "Fotowolt - fizyka techniczna dla ekoinżyniera" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Okres realizacji projektu: 07.05.2012 - 31.12.2015

Celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunku Fizyka techniczna i wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy do 31 grudnia 2015.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr UDA-POKL.04.01.02-00-181/12.

Wartość dofinansowania projektu: 1 442 652 PLN

Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 1. Stypendia motywacyjne
 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii i informatyki
 3. Uatrakcyjnienie kształcenia na kierunku Fizyka techniczna:
  • Szkolenia:
   • Ochrona środowiska poprzez stosowanie technologii proekologicznych w procesie produkcji
   • Język angielski techniczny dla inżynierów
   • Dobre praktyki w biznesie i organizacja pracy - warsztaty
   • Komunikacja interpersonalna - warsztaty
  • Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych - zakup 2 monitorów wielkoekranowych dla studentów niedowidzących, 1 zestawu wspomagającego słyszenie w warunkach szkolnych, zakup 2 dodatkowych odbiorników FM, zakup 5 szt. zestawów stopek do podłączenia aparatów słuchowych
  • Opracowanie skryptów ułatwiających pracę w laboratoriach
  • Doposażenie biblioteki wydziałowej - zakup specjalistycznych książek
  • Doposażenie pracowni fizyki - zakup zestawów laboratoryjnych do pracowni fizyki oraz programu do obliczeń, analiz, symulacji, wykresów
 4. Staże:
  • Wyjazd na Europejski Kongres i Wystawę Fotowoltaiczną w Niemczech, wizyta w Uniwersytecie Technicznym INSA w Lyon
  • Staże zagraniczne w przedsiębiorstwach z branży ekoenergetycznej

Harmonogram projektu

harmonogram projektu Fotowolt

Biuro projektu

Wydział Inżynierii Środowiska PL
Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, pok. 104

fotowolt@pollub.pl
tel. 0-81 538 47 00

logo projektu Fotowolt Politechnika Lubelska

O projekcie   Aktualności   Stypendia motywacyjne   Zajęcia wyrównawcze   Uatrakcyjnienie kształcenia   
Staże   Dokumenty do pobrania   Zamówienia publiczne   Kontakt   Panel administratora