Dokumenty dla uczestników projektu

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego (plik pdf)
Wniosek o udział w zajęciach wyrównawczych - załącznik do Regulaminu (plik pdf)
Deklaracja uczestnictwa i Kwestionariusz uczestnika projektu (plik pdf)
Formularz rezygnacji z uczestnictwa w projekcie (plik pdf)


Dokumenty dla pracowników

Biuro projektu

Wydział Inżynierii Środowiska PL
Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, pok. 104

fotowolt@pollub.pl
tel. 0-81 538 47 00

logo projektu Fotowolt Politechnika Lubelska

O projekcie   Aktualności   Stypendia motywacyjne   Zajęcia wyrównawcze   Uatrakcyjnienie kształcenia   
Staże   Dokumenty do pobrania   Zamówienia publiczne   Kontakt   Panel administratora