Artykuły   Publikacje(nowość)  Fotorelacje z konferencji i wyjazdów


Grudzień 2015


Oferta pracy w firmie JABIL

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy w firmie JABIL (Kwidzyn) skierowanymi do studentów i absolwentów Politechniki Lubelskiej.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Karier Politechniki Lubelskiej:
http://www.pollub.pl/pl/job/index/type/1

***

Fotorelacja z wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie JABIL, Kwidzyn 26-27.11.2015

Źródło: Zasoby własne uczestników.Listopad 2015


Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie JABIL Kwidzyn 27.11.2015

PROGRAM WYJAZDU

AGENDA WIZYTY STUDYJNEJ - JABIL 27.11.2015

***

UWAGA: Termin wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie JABIL Kwidzyn z przyczyn niezależnych od nas został przesunięty na 27.11.2015. W dniu 9.11.2015 (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali OX-103 odbędzie się spotkanie w tej sprawie, podczas którego sporządzona zostanie ostateczna lista uczestników wyjazdu.

***

Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie JABIL Kwidzyn 20.11.2015


W dniach 19-20.11.2015 organizowany jest wyjazd do przedsiębiorstwa JABIL Kwidzyn, zajmującego się produkcją paneli fotowoltaicznych. Na dzień 20.11.2015 jest zaplanowana trwająca ok. 4-6 godz. wizyta studyjna, która będzie realizowana wspólnie z Politechniką Gdańską. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się ze specyfiką produkcji ogniw fotowoltaicznych, a także nawiązania współpracy uczelni w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów/absolwentów Uczelni.

Chęć uczestnictwa w wizycie studyjnej należy zgłosić do dnia 6.11.2015 poprzez wpisanie się na listę dostępną w Biurze Projektu (pok.104). Wyjazd jest bezpłatny dla uczestników projektu.Październik 2015

Wyjazd do przedsiębiorstwa JABIL Kwidzyn zaplanowany w terminie 25-26.10.2015 został odwołany.

JABIL Kwidzyn 26.10.2015

W dniach 25-26.10.2015 organizowany jest wyjazd do przedsiębiorstwa JABIL Kwidzyn, zajmującego się produkcją paneli fotowoltaicznych. Na dzień 26.10.2015 jest zaplanowana trwająca ok. 4-6 godz. wizyta studyjna.

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się ze specyfiką produkcji ogniw fotowoltaicznych, a także nawiązania współpracy uczelni w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów/absolwentów Uczelni.

Chęć uczestnictwa w wizycie studyjnej należy zgłosić do dnia 16.10.2015 u p. Eweliny Krawczak, poprzez wpisanie się na listę dostępną w Biurze Projektu (pok.104).

Wyjazd jest bezpłatny dla uczestników projektu.

***

W zakładce Stypendia motywacyjne zamieszczona została LISTA RANKINGOWA STYPENDYSTÓW uprawnionych do pobierania stypendium motywacyjnego w okresie od października do grudnia 2015.
Stypendia motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięcznie otrzyma 8 osób, studentów kierunku zamawianego Fizyka techniczna.

***

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych

W dniach 13.10.2015 - 23.10.2015 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016.
Stypendium motywacyjne będzie przyznawane studentom wg najwyższych średnich ważonych ocen uzyskanych po VI semestrze studiów na kierunku zamawianym Fizyka techniczna.
Szczegółowe informacje dot. warunków przyznawania stypendiów motywacyjnych są dostępne w zakładce Stypendia motywacyjne.

Zapraszamy do składania wniosków w Biurze Projektu (Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - pok. 104), od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.


Lipiec 2015

15 uczestników projektu, rozpoczęło w lipcu br. realizację staży w przedsiębiorstwie SUN INVEST 09 LTD, zlokalizowanym w Bułgarii.
Podczas 3-miesięcznej praktyki studenci zapoznają się z pracą systemu fotowoltaicznego, a także nauczą się rozwiązywać typowe problemy występujące w czasie pracy instalacji PV.
Źródło: Zasoby własne uczestników.Czerwiec 2015

Zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM realizacji i rozliczenia staży zagranicznych, a także przykładem wypełnienia Miesięcznej karty wykonywanych czynności i Zaświadczenia. Wzory dokumentów, stanowiące załączniki do umowy o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie w ramach projektu są dostępne w wersji edytowalnej w zakładce STAŻE.


Maj 2015

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej wirtualnej konferencji MATLAB i Simulink w przemyśle energetycznym.
Spotkanie odbędzie się dnia 20 maja 2015 w godz. 9.15 - 16.00.
ZAREJESTRUJ SIĘ!


Kwiecień 2015


Rekrutacja na TRZYMIESIĘCZNE STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH będzie prowadzona w terminie 20.04.2015 - 15.05.2015.
Zapraszamy do zakładki Staże w celu zapoznania się z Regulaminem odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach


Marzec 2015

Zapraszamy do udziału w SEMINARIUM pn. Programowanie robota mobilnego - MATLAB i Simulink w edukacji, które odbędzie się w dniu 26 marca 2015 w Lublinie.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i wymaga jedynie dokonania rejestracji.
ZAREJESTRUJ SIĘ !

***

W zakładce Stypendia motywacyjne zamieszczona została LISTA RANKINGOWA STYPENDYSTÓW uprawnionych do pobierania stypendium motywacyjnego w okresie od marca do czerwca 2015. Stypendia motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięcznie otrzyma 8 osób, studentów kierunku zamawianego Fizyka techniczna.

***

Zapraszamy studentów fizyki technicznej do udziału w bezpłatnej wirtualnej konferencji MATLAB Virtual Conference 2015 dotyczącej oprogramowania MATLAB i Simulink.
Konferencja odbędzie się dnia 25 marca 2015 w godz.10.00 - 15.00.
ZAREJESTRUJ SIĘ!

Luty 2015

W dniach 02.03.2015 - 11.03.2015 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych na semestr letni roku akademickiego 2014/2015.
Stypendium motywacyjne będzie przyznawane studentom wg najwyższych średnich ważonych ocen uzyskanych po V semestrze studiów na kierunku zamawianym Fizyka techniczna.
Szczegółowe informacje dot. warunków przyznawania stypendiów motywacyjnych są dostępne w zakładce Stypendia motywacyjne.  

Zapraszamy do składania wniosków w Biurze Projektu (Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - pok. 104), od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.

***

Zapraszamy do odwiedzenia XIII Międzynarodowych Targów Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2015, które odbędą się w dniach 25-27 marca w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI równolegle z XXIII Międzynarodowymi Targami Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2015.

Zobacz ulotkęGrudzień 2014

Zapraszamy do biblioteki cyfrowej Politechniki Lubelskiej, w której dostępne są opracowania instrukcji do laboratorium z fizyki i informatycznych podstaw projektowania.
http://bc.pollub.pl/dlibra/latest

Więcej informacji w nowej zakładce Publikacje.Listopad 2014

Fotorelacja z Europejskiego Kongresu Fotowoltaicznego EU PVSEC 2014 w Amsterdamie 22-26.09.2014

Źródło: Zasoby własne uczestników.

***

W sobotę 22.11.2014 o godz. 8.30 rozpoczynamy realizację warsztatów rozwijających kompetencje miękkie i przedsiębiorczość dla studentów kierunku fizyka techniczna.

Sprawdź harmonogram

Ważna informacja - dla uczestników warsztatów przewidziano CATERING OBIADOWY (ciepły posiłek + napój) !!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach warsztatowych :-) 


Październik 2014

W zakładce Stypendia motywacyjne zamieszczona została LISTA RANKINGOWA STYPENDYSTÓW uprawnionych do pobierania stypendium w okresie od października 2014 do lutego 2015. Stypendia motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięczne otrzyma 9 osób, studentów kierunku zamawianego Fizyka techniczna.
***

W dniach 13.10.2014 - 22.10.2014 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015.
Stypendium motywacyjne będzie przyznawane studentom wg najwyższych średnich ważonych ocen, uzyskanych po IV semestrze studiów na kierunku zamawianym Fizyka techniczna. Szczegółowe informacje dot. warunków przyznawania stypendiów motywacyjnych są dostępne w zakładce Stypendia motywacyjne.

Zapraszamy do składania wniosków w Biurze Projektu (Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - pok. 104), od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.

Ważna informacja: Studenci, którzy nie złożyli sprawozdania za wyjazd na Europejski Kongres Fotowoltaiczny (22 - 26 września 2014, Amsterdam) tracą prawo do składania wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego!!! Zgodnie z Rozdziałem IV, pkt. 6 Regulaminu uczestnictwa, niezłożenie w/w dokumentu skutkuje zwrotem kosztów organizacji wyjazdu przez studenta.
***

Przypominamy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 kontynuujemy realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu.
Sprawdź harmonogram


Wrzesień 2014

EUROPEJSKI KONGRES FOTOWOLTAICZNY - AMSTERDAM
(22-26.09.2014)

Informacje o programie wydarzenia: http://www.photovoltaic-conference.com/conference.html

Uczestników wyjazdu zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM WYJAZDU oraz REGULAMINEM UCZESTNICTWA.

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa - Sprawozdanie z wyjazdu 
(należy złożyć w terminie 7 dni od zakończenia wyjazdu)

***Zgodnie z Rozdziałem IV, pkt. 6 Regulaminu uczestnictwa w Europejskim Kongresie Fotowoltaicznym, niezłożenie sprawozdania skutkuje zwrotem kosztów organizacji wyjazdu przez studenta. Studenci, którzy nie złożą wymaganego Regulaminem sprawozdania tracą prawo do składania wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015, a także w kolejnych semestrach studiów.

Uczestnicy wyjazdu zabierają ze sobą:

1. Dowód osobisty
2. Legitymację studencką
3. Kartę europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ


Data i godzina zbiórki - 21.09.2014 (niedziela), godz. 2.45, wyjazd - godz. 3.00. 
Miejsce zbiórki - ul. Wapienna (za akademikami, obok Wydziału Inżynierii Środowiska PL).


Amsterdamie

Źródło:
http://www.picpicx.com/wp-content/uploads/2014/08/3eb8670d999ac077dd0e2c345cb7c905.jpg

http://www.picpicx.com/amsterdam


Sierpień 2014

Nowe miejsca pracy w fabryce ogniw fotowoltaicznych w Lublinie !!!

http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3555005,w-lublinie-powstaje-fabryka-ogniw-fotowoltaicznych-beda-nowe-miejsca-pracy,1,1,id,t,sm,sg.html#galeria-material


Czerwiec 2014

EUROPEJSKI KONGRES FOTOWOLTAICZNY - AMSTERDAM
22-26 WRZEŚNIA 2014

W związku z planowanym wyjazdem na Europejski Kongres Fotowoltaiczny do Amsterdamu, proszę o zgłoszenie swojej chęci uczestnictwa poprzez wpisanie się na listę osób zainteresowanych najpóźniej do 18.06.2014 (środa). Do 30.06.2014 chcielibyśmy dokonać rejestracji uczestników projektu, która obejmuje zniżkową kwotę za opłatę.

Udział w kongresie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników projektu
.

Dokładny termin wyjazdu wraz ze szczegółowym programem zostanie podany niebawem. Wszystkie informacje będą zamieszczane na bieżąco.


Maj 2014

Fotorelacja z konferencji SOLAREXPO w Mediolanie 7-9.05.2014

Źródło: Zasoby własne uczestników.

***

SOLAREXPO 7-9.05.2014:


Kwiecień 2014

KONFERENCJA - MEDIOLAN 7-9.05.2014

Informacje o konferencji:
http://www.solarexpo.com/eng/

Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM wyjazdu na konferencję.

Proszę pamiętać, aby podczas wyjazdu (obowiązkowo) mieć ze sobą:

1. Dowód osobisty
2. Kartę europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ
.

Miejsce zbiórki uczestników wyjazdu - ul. Wapienna (za akademikami PL, obok Wydziału Inżynierii Środowiska PL)
Wyjazd - godz. 24.00 (ewentualna informacja o wcześniejszej godzinie wyjazdu, zostanie przesłana na adres e-mail kierunku fizyka techniczna).

Informacje dodatkowe:
Ze względu na ograniczoną pojemność miejsca na bagaże, proszę o przygotowanie swojego bagażu w torbach/walizkach bez stelażu i rozsądne podejście do tego tematu :-)
Oferta hotelu, w którym nastąpi zakwaterowanie, zawiera m.in. śniadanie w hotelu, obiadokolację, zestaw ręczników i kosmetyków.
Do Państwa dyspozycji będą 4 pokoje 3 os., oraz 3 pokoje 2 os.

Na miejscu, w hotelu będzie czekał opiekun ds. organizacyjnych - pani Jolanta Smieszek, która jest do dyspozycji grupy podczas pobytu.

Hotel jest oddalony od centrum Mediolanu ok. 10 min. jazdy pociągiem. Istnieje zatem możliwość zorganizowania dodatkowej wycieczki turystycznej obejmującej zwiedzanie centrum miasta (finansowanie ze środków własnych), poza programem konferencji. Proszę o zapoznanie się z załącznikiem opcja dodatkowa_mediolan.
Jeśli będzie zainteresowanie taką wycieczką należy to zgłosić wcześniej opiekunowi ds. organizacyjnych.
***

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w konferencji pn. Solarexpo - an event of the innovation cloud, realizowanej w ramach projektu.
***

INFORMACJE DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONFERENCJI w MEDIOLAN 7-9 MAJA 2014

Studenci uczestniczący w wyjeździe do Mediolanu, proszeni są o złożenie kserokopii dowodu osobistego w Biurze Projektu.
W związku z wyjazdem, konieczne jest również uzyskanie karty europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ. W najbliższym czasie zostanie podanych więcej szczegółowych informacji odnośnie wyjazdu.
***

SPOTKANIE w sprawie KONFERENCJI w MEDIOLANIE

Serdecznie zapraszamy studentów fizyki technicznej na spotkanie dotyczące wyjazdu na konferencję w Mediolanie.

Termin - 7 kwietnia 2014 (poniedziałek), godz. 10.00, sala OX 103. 


Celem spotkania jest podjęcie ostatecznej decyzji dot. wyjazdu, dlatego prosimy o obecność.
Nieobecność osób, które wcześniej deklarowały swoje uczestnictwo, będzie traktowana jako rezygnacja.


Marzec 2014

W zakładce Stypendia motywacyjne zamieszczona została LISTA RANKINGOWA STYPENDYSTÓW uprawnionych do pobierania stypendium w okresie od marca 2014 do czerwca 2014 (4 miesiące). Stypendia motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięcznie otrzyma 11 osób.
***

KONFERENCJA - MEDIOLAN 7-9 MAJA 2014

W związku z planowanym wyjazdem na konferencję do Mediolanu, proszę o zgłoszenie swojej chęci uczestnictwa poprzez wpisanie się na listę osób zainteresowanych, do piątku 21 marca 2014 r. Wpisy są przyjmowane w godz. 8:00-14:00, na Wydziale Budownictwa i Architektury, pok. 508.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny dla uczestników projektu.

Dokładny termin wyjazdu wraz ze szczegółowym programem szkolenia zostanie podany niebawem.

Z uwagi na to, że konferencja stanowi działanie dodatkowe i jeszcze nie uzyskaliśmy oficjalnej zgody na jej organizację, proszę liczyć się z tym, że wyjazd może zostać niezrealizowany bądź też przesunięty na dalszy okres realizacji projektu.
***

Zapraszamy studentów fizyki technicznej do udziału w bezpłatnej wirtualnej konferencji MATLAB Virtual Conference 2014 dotyczącej oprogramowania MATLAB i Simulink.
Konferencja odbędzie się dnia 26 marca 2014, w godz. 10:00-15:00.
ZAREJESTRUJ SIĘ!
***

Studenci kierunku Fizyka techniczna !!!

Zajęcia z języka angielskiego technicznego rozpoczynają się we 
czwartek 13.03.2014.
Sprawdź harmonogram
***

W dniach 05.03.2014 - 14.03.2014 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych na semestr letni roku akademickiego 2013/2014.
Stypendium motywacyjne będzie przyznawane studentom wg najwyższych średnich ważonych ocen uzyskanych po III semestrze studiów na kierunku zamawianym Fizyka techniczna. Szczegółowe informacje dot. warunków przyznawania stypendiów motywacyjnych są dostępne w zakładce Stypendia motywacyjne.

Zapraszamy do składania wniosków w Biurze Projektu (Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - pok. 104), od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.


Luty 2014

Studenci kierunku Fizyka techniczna,
przypominamy, że wraz z rozpoczęciem semestru letniego w roku akademickim 2013/2014, rozpoczynamy realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami poszczególnych zajęć.
Sprawdź harmonogram

Zapraszamy studentów i studentki Fizyki technicznej do udziału w ogólnopolskim konkursie prawa energetycznego pod hasłem "Prawo z energią !".
Więcej informacji o konkursieStyczeń 2014

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu.


Grudzień 2013

Studentów kierunku Fizyka techniczna, zapraszamy po odbiór kalendarzy projektowych na rok 2014.
Kalendarz 2014

W przyszłym roku na uczestników projektu czekają bezpłatne szkolenia z zakresu technologii proekologicznych w procesie produkcji, zajęcia z języka angielskiego technicznego, warsztaty i szkolenia doskonalące kompetencje miękkie. Przewidziano również wyjazd na Europejski Kongres Fotowoltaiczny, połączony z wizytą studyjną w Uniwersytecie w Lyon. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


Listopad 2013

W październiku br. studenci projektu "Fotowolt - fizyka techniczna dla ekoinżyniera" uczestniczyli w 3-dniowym szkoleniu pod hasłem FOTOWOLTAIKA W PRAKTYCE. W ramach szkolenia, studenci zapoznali się z nowoczesnym laboratorium wytwarzania i badania cienkowarstwowych fotoogniw. 25.10.2013 wizytowali Centrum Badań nad Innowacjami Państwowej Szkoły Wyższej, dysponującej kompleksową aparaturą technologiczną do wytwarzania fotoogniw z różnymi absorberami: Si, CdTe, CIS, CIGS, ogniwa barwnikowe. Centrum dysponuje nowoczesną linią AC 440 LINE, pozwalającą wytwarzać za pomocą spyteringu magnetronowego absorbery PV na powierzchni o formacie A4. Studenci mieli możliwość przeprowadzenia eksperymentu technologicznego oraz pomiaru charakterystyk wytwarzanych fotoogniw.

Serdecznie zapraszamy uczestników szkolenia po odbiór zaświadczeń. Dokumenty można odbierać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-14.00, w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury, V piętro - pok. 508.

Fotorelacja z wizyty


Październik 2013

W zakładce Stypendia motywacyjne zamieszczona została LISTA RANKINGOWA STYPENDYSTÓW uprawnionych do pobierania stypendium w okresie od października 2013 do lutego 2014.
Stypendia motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięcznie otrzyma 12 osób.


Wrzesień 2013

W dniach 1.10.2013-11.10.2013 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych na semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014.
Stypendium motywacyjne będzie przyznawane studentom wg najwyższych średnich ważonych ocen uzyskanych po II semestrze studiów na kierunku zamawianym Fizyka techniczna.
Szczegółowe informacje dot. warunków przyznawania stypendiów motywacyjnych są dostępne w zakładce Stypendia motywacyjne
.


Sierpień 2013

BEZPŁATNE szkolenie z zakresu fotowoltaiki już wkrótce !!!


Lipiec 2013

W zakładce Zamówienia publiczne znajduje się nowe zapytanie ofertowe: Opracowanie instrukcji do laboratorium z podstaw fizyki w ramach projektu "Fotowolt - fizyka techniczna dla ekoinżyniera" - oferta pracy z dn. 8.07.2013.

Autobusy z panelami fotowoltaicznymi - założenia projektu.

Nowe materiały w zakładce Artykuły


Czerwiec 2013

Strona internetowa projektu "Fotowolt - fizyka techniczna dla ekoinżynierazostała wzbogacona o nową zakładkę - Artykuły. Publikowane tu będą odnośniki do stron internetowych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Publikowane w tym dziale linki mają wspomagać dostęp do aktualnych informacji oraz zachęcać do samodzielnych poszukiwań.  


Maj 2013

W dniach 1-19 maja 2013 r. odbywają się Europejskie Słoneczne Dni. Jest to trzecia edycja w Polsce tego ekologicznego projektu. Europejskie Słoneczne Dni to zbiór akcji mających charakter edukacyjno-informacyjny i podejmujących zagadnienia ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii - energii słonecznej (kolektorów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych).
Więcej szczegółowych informacji na temat tego projektu można znaleźć na stronie Kampanii Ekologicznej Słoneczne Dni Maj 2013.

W ramach lokalnych obchodów Słonecznych Dni 16 maja Studenckie Koło Naukowe "Ogniwo" przygotowało na Wydziale Inżynierii Środowiska cykl otwartych prezentacji multimedialnych oraz wystaw związanych z odnawialnymi źródłami energii.


Kwiecień 2013

W terminie wrzesień - październik 2013 jest planowane 2 dniowe szkolenie specjalistyczne z zakresu fotowoltaiki. Szkolenie będzie miało charakter wyjazdowy i odbędzie się pod hasłem "Fotowoltaika - teoria i praktyka".

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla uczestników projektu.

Dokładny termin, miejsce oraz szczegółowy program szkolenia zostanie podany niebawem, po ustaleniu liczby osób zainteresowanych udziałem.
Serdecznie zachęcamy do zapisów na szkolenie, które są przyjmowane w Biurze Projektu do dnia 30 kwietnia 2013.Marzec 2013

Zapraszamy do zapoznania się planem zajęć wyrównawczych przewidzianych na semestr letni roku akademickiego 2012/2013, dostępnym w zakładce Zajęcia wyrównawcze.

W zakładce Stypendia motywacyjne prezentujemy Listę rankingową stypendystów uprawnionych do pobierania stypendium w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2013.

INFORMACJA: Informujemy, iż w związku z obniżeniem liczby studentów na kierunku zamawianym Fizyka techniczna do 25 osób po I semestrze studiów, liczba przyznanych stypendiów motywacyjnych na semestr letni roku akademickiego 2012/2013, została obniżona do liczby 12. Liczba ta odpowiada 50% liczby studentów zarejestrowanych na II semestrze studiów, którzy rozpoczęli kształcenie na kierunku zamawianym Fizyka techniczna.


Luty 2013

W dniach 20.02.2013-1.03.2013 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych na semestr letni roku akademickiego 2012/2013.
Stypendium motywacyjne będzie przyznawane studentom wg najwyższych średnich ważonych ocen uzyskanych po I semestrze studiów na kierunku zamawianym Fizyka techniczna.

Szczegółowe informacje dot. warunków przyznawania stypendiów motywacyjnych są dostępne w zakładce Stypendia motywacyjne.Styczeń 2013

W dniu 14 stycznia 2013 rozpoczęliśmy realizację zajęć wyrównawczych z przedmiotów ścisłych: matematyka, fizyka, chemia, informatyka. Po szczegółowe informacje dotyczące planu zajęć zapraszamy do zakładki Zajęcia wyrównawcze.


Grudzień 2012

W dniu 7 grudnia 2012, poprzez Zarządzenie Rektora Nr R-73 został ogłoszony Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej, kształcących się na kierunkach zamawianych od roku akademickiego 2012/2013 w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Treść Regulaminu jest dostępna w zakładce Stypendia motywacyjne.
W dniach 10-17 grudnia 2012 trwał nabór wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych na I semestr roku akademickiego 2012/2013.
Po szczegółowe informacje dotyczące realizacji systemu stypendialnego zapraszamy do zakładki Stypendia motywacyjne.


Listopad 2012

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone testy kompetencyjne z matematyki, fizyki chemii i informatyki, będące podstawą kwalifikacji studentów I roku kierunku Fizyka techniczna na zajęcia wyrównawcze. O dokładnym terminie testów studenci zostaną powiadomieni przez prowadzących, podczas wykładów z poszczególnych zajęć.


Październik 2012

Trwa kwalifikowanie studentów do wsparcia w postaci stypendiów motywacyjnych na I semestr roku akademickiego 2012/2013.
Studenci I roku kierunku Fizyka techniczna z dniem 1 października br. zostali włączeni w poczet społeczności studenckiej Politechniki Lubelskiej, a tym samym zainaugurowali nowy rok akademicki 2012/2013.

Biuro projektu

Wydział Inżynierii Środowiska PL
Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, pok. 104

fotowolt@pollub.pl
tel. 0-81 538 47 00

logo projektu Fotowolt Politechnika Lubelska

O projekcie   Aktualności   Stypendia motywacyjne   Zajęcia wyrównawcze   Uatrakcyjnienie kształcenia   
Staże   Dokumenty do pobrania   Zamówienia publiczne   Kontakt   Panel administratora