Staże

Celem zadania jest dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów i realiów współczesnego rynku pracy poprzez organizację 3 miesięcznych staży zagranicznych dla 30 studentów w przedsiębiorstwach z branży ekoenergetycznej w roku 2015.
Dla studentów przewidziano również wyjazd na Europejski Kongres i Wystawę Fotowoltaiczną w Niemczech, połączone z wizytą studyjną w Uniwersytecie Technicznym INSA Lyon, stanowiący ważny ośrodek badań naukowych nad fotowoltaiką i energią odnawialną we Francji.STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Zobacz plakat

Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach
Formularz zgłoszeniowy do udziału w stażu

Umowa o organizację i odbycie stażu
Program stażu
Oświadczenie stażysty do celów podatkowych
Miesięczna lista obecności
Zaświadczenie odbycia stażu

Zaświadczenie dla Narodowego Funduszu Zdrowia
Deklaracja ZUS ZUA

Sprawozdanie z odbytego stażu

Szczegółowych informacji w zakresie organizacji i realizacji staży udziela Koordynator ds. organizacji staży - Pani Ewelina Krawczak - e.krawczak@pollub.pl - tel.0-81 538.45.02.Europejski Kongres Fotowoltaiczny 22-26 września 2014 r.

Regulamin uczestnictwa w Europejskim Kongresie FotowoltaicznymKonferencja w Mediolanie 7-9 maja 2014 r.

Regulamin uczestnictwa w konferencji pn. Solarexpo - an event of the innovation cloud

Biuro projektu

Wydział Inżynierii Środowiska PL
Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, pok. 104

fotowolt@pollub.pl
tel. 0-81 538 47 00

logo projektu Fotowolt Politechnika Lubelska

O projekcie   Aktualności   Stypendia motywacyjne   Zajęcia wyrównawcze   Uatrakcyjnienie kształcenia   
Staże   Dokumenty do pobrania   Zamówienia publiczne   Kontakt   Panel administratora