Stypendia motywacyjne

Realizacja systemu stypendialnego oparta jest na Regulaminie przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej, kształcących się na kierunkach zamawianych od roku akademickiego 2012/2013 w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendia motywacyjne w ramach projektu "Fotowolt - fizyka techniczna dla ekoinżyniera" przyznawane są na okres jednego semestru akademickiego (tj. od 1 października do ostatniego dnia lutego oraz od 1 marca do 30 czerwca danego roku akademickiego).
Liczba studentów uprawnionych do pobierania stypendium to 15 osób w danym semestrze akademickim (liczba ta odpowiada 50% liczby studentów zarejestrowanych na I semestrze studiów). W przypadku obniżenia liczby studentów po danym semestrze akademickim, liczba stypendiów motywacyjnych maleje i jest obliczana proporcjonalnie do połowy liczby studentów zarejestrowanych na kierunku zamawianym w danym semestrze akademickim.
Wysokość stypendium motywacyjnego wynosi 1000 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego - załącznik do Regulaminu.

Zarządzenie nr R-5/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2015 zmieniające Zarządzenie nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących się na kierunkach zamawianych od roku akademickiego 2012/2013 w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoINFORMACJA

Zgodnie z decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej z dn. 27.10.2015, do pobierania stypendium motywacyjnego w okresie od października do grudnia 2015 (3 m-ce) zakwalifikowało się 8 studentów kierunku zamawianego Fizyka techniczna.

LISTA RANKINGOWA STYPENDYSTÓW
LISTA REZERWOWA


INFORMACJA

W dniach 13.10.2015 - 23.10.2015 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016.

Stypendium motywacyjne będzie przyznawane studentom wg najwyższych średnich ważonych ocen uzyskanych po VI semestrze studiów na kierunku zamawianym Fizyka techniczna.

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego 

Zapraszamy do składania wniosków w Biurze Projektu (Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - pok. 104), od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.INFORMACJA

Zgodnie z decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej z dn. 13.03.2015, do pobierania stypendium motywacyjnego w okresie od marca do czerwca 2015 (4 m-ce) zakwalifikowało się 8 studentów kierunku zamawianego Fizyka techniczna. 

LISTA RANKINGOWA STYPENDYSTÓW
LISTA REZERWOWA


INFORMACJA

W dniach 02.03.2015 - 11.03.2015 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych na semestr letni roku akademickiego 2014/2015.
Stypendium motywacyjne będzie przyznawane studentom wg najwyższych średnich ważonych ocen uzyskanych po V semestrze studiów na kierunku zamawianym Fizyka techniczna.

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego

Zapraszamy do składania wniosków w Biurze Projektu (Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - pok. 104), od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.


INFORMACJA

Zgodnie z decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej z dn. 24.10.2014, do pobierania stypendium motywacyjnego w okresie od października 2014 do lutego 2015 (5 m-cy) zakwalifikowało się 9 studentów kierunku zamawianego Fizyka techniczna.

LISTA RANKINGOWA STYPENDYSTÓW
LISTA REZERWOWA


INFORMACJA

W dniach 13.10.2014 - 22.10.2014 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015.
Stypendium motywacyjne będzie przyznawane studentom wg najwyższych średnich ważonych ocen, uzyskanych po IV semestrze studiów na kierunku zamawianym Fizyka techniczna.

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego


Zapraszamy do składania wniosków w Biurze Projektu (Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - pok. 104), od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.INFORMACJA

Zgodnie z decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej z dn. 17.03.2014, do pobierania stypendium motywacyjnego w okresie od marca 2014 do czerwca 2014 (4 miesiące), zakwalifikowało się 11 studentów kierunku zamawianego Fizyka techniczna.

LISTA RANKINGOWA STYPENDYSTÓW
LISTA REZERWOWAINFORMACJA:

W dniach 05.03.2014 - 14.03.2014 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych na semestr letni roku akademickiego 2013/2014.
Stypendium motywacyjne będzie przyznawane studentom wg najwyższych średnich ważonych ocen uzyskanych po III semestrze studiów na kierunku zamawianym Fizyka techniczna. 

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego


Wnioski przyjmowane będą w Biurze Projektu - Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - pok. 104, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.Zgodnie z decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej z dn. 14.10.2013, do pobierania stypendium motywacyjnego w okresie od października 2013 do lutego 2014 (5 m-cy), zakwalifikowało się 12 studentów kierunku zamawianego Fizyka techniczna.

LISTA RANKINGOWA STYPENDYSTÓW
LISTA REZERWOWAINFORMACJA:

W dniach 1.10.2013-11.10.2013 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych na semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014.
Stypendium motywacyjne będzie przyznawane studentom wg najwyższych średnich ważonych ocen uzyskanych po II semestrze studiów na kierunku zamawianym Fizyka techniczna.

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego

Zapraszamy do składania wniosków w Biurze Projektu (Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - pok. 104), od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.Zgodnie z Decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej z dn. 8.03.2013, do pobierania Stypendium motywacyjnego w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2013 (4 m-ce), zakwalifikowało się 12 studentów kierunku zamawianego Fizyka techniczna.

INFORMACJA: Informujemy, iż w związku z obniżeniem liczby studentów na kierunku zamawianym Fizyka techniczna do 25 osób po I semestrze studiów, liczba przyznanych stypendiów motywacyjnych na semestr letni roku akademickiego 2012/2013, została obniżona do liczby 12. Liczba ta odpowiada 50% liczby studentów zarejestrowanych na II semestrze studiów, którzy rozpoczęli kształcenie na kierunku zamawianym Fizyka techniczna.

Lista rankingowa stypendystów
Lista rezerwowa stypendystów

WAŻNA INFORMACJA: Przypominamy, iż zgodnie z  Regulaminem przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej, kształcących się na kierunkach zamawianych od roku akademickiego 2012/2013 w ramach realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  Stypendysta zobowiązuje się w pełni wykorzystać możliwości kształcenia oraz zdobywania wiedzy i umiejętności (pkt. 29 Regulaminu przyznawania stypendiów). Oznacza to, że stypendyści ZOBOWIĄZANI są do uczestnictwa we wszelkich zajęciach dodatkowych oraz podstawowych. Punkt 26 Regulaminu mówi:

26. Student traci prawo do otrzymywania stypendium:

1) w okresie przebywania na urlopie od zajęć;
2) z chwilą skreślenia z listy studentów;
3) gdy został zawieszony w prawach studenta;
4) gdy nie uczęszcza na zajęcia dodatkowe zorganizowane dla studentów danego kierunku zamawianego, na które został zakwalifikowany i liczba nieobecności przekracza 20% ogólnej frekwencji;
5) z powodu rezygnacji z nauki;
6) w przypadku stwierdzonego przez prodziekana ds. studenckich danego wydziału braku postępu w nauce i nieuczęszczania na zajęcia podstawowe (jeśli liczba nieobecności przekracza 20% ogólnej frekwencji).

Decyzje w tym zakresie podejmuje prodziekan ds. studenckich danego wydziału.

Szczegółowych informacji dot. stypendiów motywacyjnych udziela Koordynator ds. obsługi stypendialnej w projekcie - mgr Joanna Żyśko - j.zysko@pollub.pl - tel. 0-81 538 47 00.

Biuro projektu

Wydział Inżynierii Środowiska PL
Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, pok. 104

fotowolt@pollub.pl
tel. 0-81 538 47 00

logo projektu Fotowolt Politechnika Lubelska

O projekcie   Aktualności   Stypendia motywacyjne   Zajęcia wyrównawcze   Uatrakcyjnienie kształcenia   
Staże   Dokumenty do pobrania   Zamówienia publiczne   Kontakt   Panel administratora