Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze realizowane będą na I roku studiów. Podstawą kwalifikacji do tej formy wsparcia będą testy kompetencji z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia i informatyka. Zaliczenie testu na poziomie poniżej 50 % uprawnia studenta do udziału w zajęciach dodatkowych, mających na celu wyrównanie poziomu wiedzy z danego obszaru nauk ścisłych.

Realizacja zajęć wyrównawczych oparta jest na Regulaminie zajęć wyrównawczych dla studentów I roku kierunku Fizyka techniczna, realizowanych w Politechnice Lubelskiej w ramach projektu "Fotowolt - fizyka techniczna dla ekoinżyniera" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wniosek o udział w zajęciach wyrównawczych - załącznik do Regulaminu.

Deklaracja uczestnictwa - zajęcia wyrównawcze z chemii.

Deklaracja uczestnictwa - zajęcia wyrównawcze z fizyki.

Deklaracja uczestnictwa - zajęcia wyrównawcze z informatyki.

Deklaracja uczestnictwa - zajęcia wyrównawcze z matematyki.
Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych zostały zrealizowane. Kształcenie w tym zakresie ukończyło 23 osoby.

Podsumowanie zrealizowanych działań zawiera raport z ewaluacji, który zamieszczamy poniżej. Raport z ewaluacji zawiera zebrane wyniki odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.

RAPORT Z EWALUACJI
KWESTIONARIUSZ ANKIETYSzczegółowych informacji w zakresie realizacji zajęć wyrównawczych udziela Koordynator ds. organizacji zajęć wyrównawczych - dr Agata Zdyb - a.zdyb@pollub.pl - tel. 0-81 538 47 47.

Biuro projektu

Wydział Inżynierii Środowiska PL
Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, pok. 104

fotowolt@pollub.pl
tel. 0-81 538 47 00

logo projektu Fotowolt Politechnika Lubelska

O projekcie   Aktualności   Stypendia motywacyjne   Zajęcia wyrównawcze   Uatrakcyjnienie kształcenia   
Staże   Dokumenty do pobrania   Zamówienia publiczne   Kontakt   Panel administratora